Diabetische Voetzorg

Goede voetzorg is van belang bij mensen met diabetes mellitus. Via het huisartsensysteem of via het ziekenhuis wordt u verwezen naar de podotherapeut. Uw voeten worden onderzocht op gevoel, verhoogde drukken en doorbloeding. De laatste jaren zijn de regels omtrent vergoedingen aangescherpt. De podotherapeut stelt aan de hand van de bevindingen een individueel zorgplan op. Hierin wordt beschreven of u recht heeft op medisch noodzakelijke voetzorg.

Kan ik bij mijn huidige pedicure blijven?

Ja, meestal wel. Wanneer uw pedicure voldoet aan de kwaliteitseisen dan kan zij een contract krijgen. Heeft u pedicure geen contract dan kunt u ervoor kiezen om bij uw huidige pedicure te blijven en de behandelingen zelf te bekostigen of over te stappen naar een aangesloten pedicure.

Wordt alle voetzorg voor mensen met diabetes vergoed?

Nee, zorgverzekeraars hebben het beleid waarbij alleen medisch noodzakelijk voetzorg vergoed wordt. Wanneer er sprake is van een verhoogd risico op voetcomplicaties dan kunt u wellicht via de basisverzekering een vergoeding krijgen.

Mag mijn pedicure iets extra’s rekenen?

Ja, alleen de medisch noodzakelijke voetzorg wordt bekostigd. Dit betekent dat het knippen van gezonde nagels, het aan en uittrekken van steunkousen en eventuele cosmetische verzorging zelf bekostigd dienen te worden.

Worden mijn consulten bij de podotherapeut vergoed?

Ja, het jaarlijkse onderzoek en de tussentijdse controles worden geheel vergoed. Eventuele hulpmiddelen vallen niet onder de basisverzekering. Mogelijk kunt u een vergoeding krijgen via de aanvullende verzekering.

Is de praktijk aangesloten bij elke ketenzorgpartner?

De praktijk verzorgt in de regio Zwijndrecht het zogenoemde binnen de keten zorg. Dat wil zeggen dat wanneer uw huisarts aabgesloten is bij Drechtdokters u via het ketenzorg systeem kan worden doorverwezen.