Samenwerkende professionals

Het menselijk lichaam zit complex in elkaar. Wanneer u lichamelijke klachten heeft is het prettig dat zorgverleners nauw met elkaar samenwerken. Zodoende ontstaat de beste kwaliteit (voet)zorg en wordt de kans op genezing vergroot. 

Oefentherapie Kazerneplein 
Janny Koopmans en Astrid de Jong zijn beiden oefentherapeut Mensendiek. Zij zijn gespecialiseerd  in chronische pijnklachten, triggerpoint therapie, scoliose behandeling, de lichamelijke en oefentherapeutische aanpak bij spanning, stress en burn-out, medical taping en gecertificeerd Bosu┬« balans.
Met beide therapeuten vindt wekelijks patientoverleg plaats. 
Met beide therapeuten vindt wekelijks overleg plaats.

De pedicure
Op maandag en vrijdag is Jeanet Hardenbol aanwezig. Zij is medisch pedicure en gespecialiseerd in gecompliceerde voetzorg.
Op woensdag is pedicure Sandra Gentenaar aanwezig.

De lijnen tussen een podotherapeut en pedicure zijn kort. Voor ingroeiende nagels, eelt, likdoorns of kloven kunt u terecht bij de pedicure. Wanneer bovenstaande klachten regelmatig terugkomen kan de podotherapeut bekijken waardoor dit ontstaat.

Oefentherapie Cesar Zwijndrecht

Mariette Huijben is oefentherapeute en haar behandelmethode is gericht op het opheffen en voorkomen van klachten vanuit een onjuiste houdings- of bewegingspatroon. Mariette bekijkt wat u zelf zou kunnen doen om lichamelijke klachten te verminderen. De podotherapeut kijkt welke stukje door middel van een hulpmiddel aangepakt dient te worden.

Huisartsenpraktijk

In Medisch Centrum Zonnehoed zijn ook huisartspraktijk Broekman, huisartspraktijk Sonmezer, Thuisartsenpraktijk Sana met huisartsen Topcic en Vermaat gevestigd. Pati├źnten onder zorg van deze huisartsen kunnen rekenen op zeer korte lijnen met de overige zorgverleners. Door integraal met elkaar samen te werken ontstaat een kwalitatief hogere kwaliteit van zorg.